nyitva tartás: hétfő-péntek 10.00 – 20.00 | szombat-vasárnap 10.00 – 15.00
elérhetőség
SZINDBÁD – ÓBUDA | III.Óbudai képzőművészeti tárlat

a kiállítás katalógusa ide kattintva jelenik meg

Az óbudai képzőművészeti tárlatok sorában az idei kiállítás témája „SZINDBÁD – ÓBUDA”.

Mivel az óbudai tárlatok tematikája hagyományosan kötődik a III. kerülethez, Óbuda különleges, a múltba is visszavezető gyökereihez, ezért Szindbádra, Krúdy Gyula poétikus hősére esett a választásunk ezúttal, aki számos történetével kötődik a városrészhez.

Szurcsik József képzőművész, a kuratórium elnőke

Miként az író maga, úgy életét végigkísérő alteregója, képzeletbeli kalandjainak elmesélője, Szindbád is életének utolsó éveit Óbudán, az “ódonságok városában” élte. Sajkája léket kapott, puszta életét mentette, mikor kimerült tagokkal és elgyávult lélekkel partot ért Óbudán. Otthonra talált Budapestnek ebben a szerethető, ódon hangulatokkal teli, múltját és egykori önálló életét őrző, élő városrészében. Szindbád nevének hallatán eszünkbe juthatnak a hajdani fogadók és vendéglők, illatozóan ízletes lakomák, s az utazó régi szerelmeit felidéző emlékei.

Óbuda – Krúdy kora óta – jelentősen átalakult. Talán mára meg is változott híres hőséhez, Szindbádhoz, s az általa képviselt örömökhöz és nosztalgikus hangulatokhoz való viszonyunk is.

 

 

Ám érdekes lenne megtudnunk, hogyan hat ránk ma Szindbád, tudunk-e még hinni benne?

És vajon mire fókuszál a mai kor művésze, hová helyezné a hangsúlyokat a Krúdy teremtette világban?

Nos, a III. Óbudai Képzőművészeti Tárlattal többek között ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat.

A kiállításon a tágan értelmezett Szindbád jelenségnek olyan egyéni, személyes művészi megközelítéseit láthatjuk, melyek a kortárs művészet nyelvén, korszerű eszköztárával és a mához szóló szellemiségével szólítják meg a közönséget.

 

Krúdy Gyula (1878-1933), a 19. század szülötte, aki egyébként rendkívül termékeny író volt. Olvasói idestova száz éve lelkesednek művészetéért. Lírai prózája, romantikus hangulatú, a realitások és látomások világát ötvöző regényei, novellái magukkal ragadják az olvasóikat.

A múlttal való kapcsolat, az elmúlás mindenütt jelenvalósága, a Krúdy által megidézett meghitt hangulatok sokakat megérintenek ma is. A jelenben élő, mai, modern ember is fogékony lehet Krúdy hőseinek üzenetére, még ha korunkban jóval kevesebb idő is marad a nosztalgiára. Szindbád, Krúdy feledhetetlen alakja egy múltba vesző életforma képviselője, emlékek, hangulatok, ízek és szerelmek fonják körül karakterét, ami talán ma már megkerülhetetlen módon összefonódott a Huszárik filmben őt alakító Latinovits Zoltánnal is.

Idén 30 művész, a tárlat kuratóriuma által felkért alkotó reflektált a kiállításra készített munkájával Krúdy műveinek hangulatára, s a kiírásban megfogalmazott kérdésekre. A kiállításon szereplő művészek – akik grafikákat, festményeket és szobrokat mutatnak be ezen a tárlaton – igen változatos formában közelítették meg a címadó tematikát. Némelyik alkotáson megjelenik Szindbád jól ismert alakja, életének egy-egy jelenete, a múltat idéző vagy éppen aktualizált környezetben. Más művek jelképszerűen emelik ki a szindbádi jelenség egy-egy motívumát, vagy távoli, talányos asszociációkat keltve ragadják meg a Krúdy hős által felidézett gondolatokat.

A szerelem, a vágyódás, az együttlét, a promiszkuitás és a hűség, a társas kapcsolatok és a magány, az öröm és az űzöttség, nyugalom és zaklatottság tükröződik a képeken és szobrokon. De Szindbád sokrétű szerelmi viszonyai mellett utalás történik a kulináris élvezetekre is. Titokzatosság és egyértelműség, érzelmi telítettség és racionalitás, talányosság és konkrét üzenet váltakozik és ötvöződik a műveken. A felfokozott érzelmektől a hűvös távolságtartásig széles skálán közelítenek a témához az alkotók. Elmélyült, részletező előadásmód, tömör, stilizáló egyszerűség, minimal-art, lírai és groteszk hangvétel egyaránt felfedezhető a kiállított munkák körében.

Jól tükrözi ez a válogatás – az itt látható kortárs művészeti merítés – azt a sokszínű, változatos képet, ami ma jellemezheti Szindbádhoz, illetve Krúdy világához való hozzáállásunkat.

 

A helyi önkormányzat képviselőtestülete és a III. kerület polgármestere hisz abban, hogy a kulturális – művészeti értékek megőrzése és gyarapítása közös érdekünk, mivel a múltban keletkezett, a mában készülő és a jövőben megszülető művészeti teljesítmények mindannyiunk közös kincse. Ezért is fordulnak bizalommal a jelen kor alkotói felé és ezért tartják fontosnak azt, hogy a kortárs művészet – mint egyik fontos közös ügyünk – nyilvánosságot kapjon itt, az Esernyős Galériában, a III. kerületi emberek, a fővárosiak és minden idelátogató nagy örömére.

Ez a közeg nemcsak, hogy befogadja a kortárs műveket és segíti a megmutatkozást, de támogatja a kiemelkedő alkotások díjazását is. A III. kerület önkormányzata – lehetőségeihez képest – a saját közgyűjteményébe igyekszik beemelni az Óbudai Tárlaton szereplő művek közül olyan alkotásokat, melyek a jelen kor művészetének jellemző darabjai.

 

A„SZINDBÁD – ÓBUDA” címmel megrendezett, III. Óbudai Képzőművészeti Tárlaton a hazai, kortárs festészetről, grafikáról és plasztikáról kívántunk képet adni.

Az érdeklődők az elegáns óbudai környezetben találkozhatnak Krúdy szellemével és Szindbáddal is.

És, ha szerencséjük van, még választ is kaphatnak néhány személyes kérdésre a kiállított műveken keresztül.

 

Szurcsik József

vezető kurátor

Mnkácsy-díjas képzőművész